office
广州合宏辉饰品有限公司

 

地  址:中国广东广州市海珠区叠景中路80号

                    珠江国际纺织城B座A3栋1606室

电  话:+86-20-81249118      机:服饰部(610)  首饰部(615)
传  真:+86-20-81249529

企业 QQ:服饰部(2355702183)   首饰部(2355702185)